Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša te racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka.

Kroz svoju djelatnost sudjelujemo u očuvanju i zaštiti životnog prostora te doprinosimo održivom društvenom razvitku, prateći tehnološki razvoj naročito u energetskom sektoru čime se doprinosi smanjenju emisije ugljičnog dioksida.

Brigu o očuvanju i zaštiti životnog prostora Urbis ostvaruje kompetentnim sudjelovanjem svojih stručnjaka u postupcima procjene o utjecaju na okoliš kroz izradu dokumentacije o utjecaju na okoliš: strategije, plana, programa i zahvata na okoliš, kao i dokumentacije koja se odnosi na primjenu obnovljivih izvora energije (energija sunca, vjetra, vode, biomase i otpada),a koje u svojoj izradi zahtijevaju timski rad  stručnjaka svih potrebnih profila.

Pri izradi dokumentacije o utjecaju na okoliš trudimo se multidisciplinarnim pristupom i dubokom predanošću pružiti uspješnu uslugu koja je rezultat znanja i iskustva naših stručnjaka iz područja zaštite okoliša, krajobraznog planiranja, urbanizma, arhitekture i inženjerskog planiranja.

Naše sveobuhvatne usluge u području zaštite okoliša uključuju izradu:
– Strateške studije o utjecaju na okoliš
– Studije o utjecaju zahvata na okoliš
– Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš
– Elaborat zaštite okoliša
– Projektiranje sustava sa primjenom obnovljivih izvora energije (solarni sustavi, fotonaponski sustavi, sustavi s primjenom biomase)