Među vodećim projektanskim kućama u Hrvatskoj izdvajamo se dugogodišnjim iskustvom naših stručnjaka u praćenju razvoja zahtjevnih i raznolikih inženjerskih projekata kroz prostorno planiranje i projektiranje do samog izvođenja i izvanrednog održavanja građevina.

U projektiranju nudimo usku suradnju projektanata različitih struka, te osiguravamo uvjete za izgradnju složenih objekata i objekata komunalne infrastrukture primjenjujući suvremena i tehnološki isplativa rješenja, te visoke standarde uvjeta zaštite, uređenja i korištenja prostora.

Naši resursi i stručno znanje omogućuju nam integralni pristup u ostvarenju pretpostavki za unapređenje gospodarskih, ekoloških i kulturnih polazišta održivog razvitka u prostoru.

Naše sveobuhvatne inženjerske  usluge uključuju:
– projekte prometnica i infrastrukture
– projekte konstrukcija
– strojarske projekte
– elektrotehničke projekte
– projekte vodovoda i odvodnje

a koje nudimo u kroz:
– varijantna idejna rješenja
– idejne, glavne i izvedbene projekte
– upravljanje projektima
– tehničko savjetovanje
– stručni nadzor