Jurja Žakna 2

Zgrada je izgrađena 1981. Nalazi se u Puli, J. Žakna 2, na k.č. *4713, k.o. Pula.
Sastoji se od jednog volumena visine Po+P+12.
Orijentirana je, s malim odmakom, na čisti sjever, jug, istok i zapad, a sastoji se od 13 etaža međusobno povezanih unutarnjim dvokrakim stubištem i dvama dizalima, ukupne visine 41,70 m.
Energetska obnova ovojnice zgrade provedena ja na način da se ovojnica rekonstruira po
uzoru na izvorno stanje ali u cilju postizanja boljih koeficijenata prolaska topline kroz elemente ovojnice, a sve u cilju uštede energije.
Ustanovljeno je da je moguće implementirati mjere za energetsku uštedu čime će se postići
značajna ušteda energije. Zgrada je prema članku 5. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim
zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) svrstana
u podskupinu visoke zgrade.

Kochova 3,5,7,9

Zgrada je izgrađena 1981. Nalazi se u Puli, J. Žakna 2, na k.č. *4713, k.o. Pula.
Sastoji se od jednog volumena visine Po+P+12.
Orijentirana je, s malim odmakom, na čisti sjever, jug, istok i zapad, a sastoji se od 13 etaža međusobno povezanih unutarnjim dvokrakim stubištem i dvama dizalima, ukupne visine 41,70 m.
Energetska obnova ovojnice zgrade provedena ja na način da se ovojnica rekonstruira po
uzoru na izvorno stanje ali u cilju postizanja boljih koeficijenata prolaska topline kroz elemente ovojnice, a sve u cilju uštede energije.
Ustanovljeno je da je moguće implementirati mjere za energetsku uštedu čime će se postići
značajna ušteda energije. Zgrada je prema članku 5. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim
zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) svrstana
u podskupinu visoke zgrade.

Kochova 11

Zgrada je izgrađena 1963., a nalazi se u Puli, Kochova 11, na k.č. 158/2, k.o. Pula.
Zgrada se sastoji iz jednog volumena visine S+P+4.
Zgrada se sastoji od 6 etaža ukupne visine 16,20 m.
Suteren je ukupnih dimenzija 18,35×15,95 m, tlocrtne površine 283,32 m2 i sastoji se od
spremišta i horizontalnih i vertikalnih komunikacija.
Namjena zgrade je stambena s 20 stambenih jedinica.
U prizemlju i na katovima su smještene po 4 stambene jedinice po etaži. Etaže su eđusobno
povezane s unutarnjim dvokrakim stubištem.
Energetska obnova ovojnice zgrade provedena je na način da se ovojnica rekonstruira po
uzoru na izvorno stanje.
Ustanovljeno je da je moguće implementirati mjere za energetsku uštedu čime će se postići
značajna ušteda energije. Zgrada je prema članku 5. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim
zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) svrstana
u podskupinu ZPS5, te se Tablicom 4. za komponentu izolacijskog sloja zahtjeva reakcija na
požar najmanje A2 prema HRN EN 13501-1 i HRN EN 13501-5 ili atestiran i klasificiran sustav
reakcije na požar najmanje C-d1.
Tehničkim rješenjem predviđena je izvedba dodatne toplinske zaštite na sljedećim građevinskim dijelovima:
– pročelja zgrade oblažu se ETICS toplinskim sustavom od mineralne kamene vune slojem debljine d=8 cm
– djelomična zamjena postojeće vanjske stolarije PVC stolarijom ostakljenom dvostrukim
ostakljenjem izolacijskim staklom s plinovitim punjenjem i trostrukim brtvljenjem, koeficijenta prolaska topline za staklo U=1,10 W/m2K i koeficijenta prolaska topline za komplet U=1,40 W/m2K.