Stručni nadzor nad gradnjom građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti SUPERMARKET SPAR