U sklopu projekta uređenja Ulice 1. svibnja izrađen je građevinski projekt uređenja prometnice i obostranog kamenog nogostupa. Rekonstrukcijom je obuhvaćena visinska prilagodba istih imajući u vidu postojeće ulaze u objekte i oborinsku odvodnju s težnjom da se u što većoj mjeri zadrži postojeće stanje.