Za potrebe Grada Buzeta izradili smo ekonomsko-financijsku studiju pod nazivom ‘Program razvoja poduzetničke zone Mala Huba 2, Buzet’.

Za investitora Hillis četiri d.o.o. izradili smo dokumentaciju pod nazivom ‘Inicijativa za Izmjenu i dopunu Prostornog plana Istarske županije i Prostornog plana uređenja Grada Labina’.

Za investitora UO ‘Partner’ izradili smo prijedlog za Izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Medulin pod nazivom ‘Prostorno programska osnova za područje TP Volme, Pomer’.