Naziv projekta
Kuća za odmor u Raklju

Arhitekti
Dino Krizmanić i Leonid Zuban

Suradnici
Franko Andrijančić

Lokacija
Rakalj

Godina realizacije
2015.

Veličina projekta
240 m2

Investitor
Privatna osoba