Naziv projekta
Kuća za odmor u Mugebi

Arhitekti
Dino Krizmanić i Leonid Zuban

Suradnici
Franko Andrijančić

Lokacija
Mugeba, Poreč

Godina realizacije
2015.

Veličina projekta
200 m2

Investitor
Privatna osoba