Naziv projekta
Kuća za odmor u Ježenju

Arhitekti
Dino Krizmanić i Leonid Zuban

Suradnici
Silvana Pilar

Lokacija
Ježenj, Pazin

Godina realizacije
2016.

Veličina projekta
300 m2

Investitor
Privatna osoba