Naziv projekta
Kružni tok Pula

Arhitektonski koncept
Dean Skira, Dino Krizmanić, Leonid Zuban

Arhitekti
Leonid Zuban, Dino Krizmanić

Dizajn svjetla
Dean Skira

Lokacija
Pula

Godina realizacije
2017.

Površina
15.000 m2

Konstrukcija
TGI Pula, Franko Grubišić

Investitor
Hrvatske vode