Uprava i samouprava
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Lučka uprava Pula
Lučka uprava Poreč
Istarska županija

Gradovi
Buje, Buzet, Dubrovnik, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rijeka, Umag, Vodnjan

Općine
Bale, Brtonigla, Fažana, Funtana, Gračišće, Kršan, Ližnjan, Medulin, Pićan, Raša, Vrsar, Marčana, Barban, Svetvinčenat, Pićan, Vižinada

Komunalna društva
Pula Herculanea d.o.o.
Usluga Poreč d.o.o.
Albanež d.o.o.
Istarski vodovod d.o.o.
IVS d.o.o.
Pragrande d.o.o.
Vodovod Pula d.o.o.

Ostala društva
Hrvatske vode
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Zračna luka Pula d.o.o.
Javna ustanova Pula Sport d.o.o.
Lučka uprava Pula
Lučka uprava Poreč
Državne nekretnine d.o.o.

Ustanove
Opća bolnica Pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Vjerske zajednice
Riječka nadbiskupija

Trgovačka društva
Dom za starije i nemoćne ‘Alfredo Štiglić’ Pula
Dom za starije i nemoćne osobe Novigrad
Istra cement nekretnine d.o.o.
Kaufland Hrvatska d.d.
Puntižela d.o.o.
Tehnomont marina Veruda d.o.o.
Croatia osiguranje d.d.
Hilis d.o.o.
Ilirija d.o.o.
Riviera Poreč d.d.
Arenaturist d.d.
Plava Laguna d.d.
Laguna Novigrad d.d.
STAMBENI INŽENJERING d.o.o.
KANY d.o.o.
Pula Sport d.o.o.
Navela d.o.o.
Celes d.o.o.
Uljanik brodogradilište d.d.
Istarski domovi zdravlja
Institut IGH d.d.
Skira d.o.o.
Primum ing d.o.o.