Nagrada se dodjeljuje u sklopu Piranskih dana arhitekture, međunarodne arhitektonske konferencije koja se od 1983. godine održava u Piranu u Sloveniji, evaluirajući trenutačne tendencije u arhitekturi.

Saznajte više:
Vizkultura >
PIDA >