Usluge

Stručni nadzor

Stručnim nadzorom omogućava se investitorima razvoj i realizacija projekata, te izgradnja građevina, puštanje u rad i početak korištenja, s ciljem oplemenjivanja njihove investicije.

Svojim iskustvom, te uskom suradnjom stručnjaka različitih struka, štitimo interese i želje investitora pri izvođenju radova na građevinama u skladu sa projektnom dokumentacijom, uz vođenje brige o ekonomičnosti u korištenju, te brigu o zaštiti prosotra i utjecaju na okoliš.

Naše sveobuhvatne usluge stručnog nadzora obuhvaćaju:
- Provjeru usklađenosti dokumentacije s prostornim planovima, projektima, zakonima i propisima
- Kontrolu kvalitete izvedenih građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova
- Praćenje i kontroliranje ugrađenih količina i određivanje kontrolnih ispitivanja
- Kontroliranje terminskih planova gradnje
- Kontrola trošenja financijskih sredstava