Usluge

Inženjersko projektiranje

Među vodećim projektanskim kućama u Hrvatskoj izdvajamo se dugogodišnjim iskustvom naših stručnjaka u praćenju razvoja zahtjevnih i raznolikih inženjerskih projekata kroz prostorno planiranje i projektiranje do samog izvođenja i izvanrednog održavanja građevina.

U projektiranju nudimo usku suradnju projektanata različitih struka, te osiguravamo uvjete za izgradnju složenih objekata i objekata komunalne infrastrukture primjenjujući suvremena i tehnološki isplativa rješenja, te visoke standarde uvjeta zaštite, uređenja i korištenja prostora.

Naši resursi i stručno znanje omogućuju nam integralni pristup u ostvarenju pretpostavki za unapređenje gospodarskih, ekoloških i kulturnih polazišta održivog razvitka u prostoru.

Naše sveobuhvatne inženjerske  usluge uključuju:
- Projekte prometnica i infrastrukture
- Projekte konstrukcija
- Strojarske projekte
- Elektrotehničke projekte
- Projekte vodovoda i odvodnje

a koje nudimo u kroz:
- varijantna idejna rješenja
- idejne, glavne i izvedbene projekte
- upravljanje projektima
- tehničko savjetovanje
- stručni nadzor