Usluge

Tehničko savjetovanje

Tehničkim savjetovanjem dajemo klijentima maksimalnu pomoć,  poštujući njihove zahtjeve, te mogućnosti njihove implementacije u prostoru, a imajući u vidu eknomičnost i funkcionalnost u toku korištenja, te uštedu pri izgradnji.

Uskom suradnjom naših stručnjaka u komunikaciji s klijentima osiguravamo optimiziranje ekonomskih i tehničkih aspekata projekata, kao i terminskih planova kako pri izradi dokumentacije tako i izvođenju radova.

Naše sveobuhvatne usluge tehničkog savjetovanja obuhvaćaju:
- Definiranje projektnih zahtjeva i tehničkih rješenja
- Savjetovanje pri izradi svih faza tehničke dokumentacije
- Pomoć i savjetovanje pri ishođenju pravnih akata
- Preporuke i savjetovanja pri izvođenju radova