Crkva Sv. Ane u Rijeci nominirana za nagradu BIG arhitektura.

U novom broju slovenskog časopisa Hiše objavljeni su kandidati za nagradu BIG arhitektura.
Crkva Sv. Ane u Rijeci je među nominiranim projektima u kategoriji javnih zgrada.

http://zavodbig.com/cerkev-sv-ane