Stručni nadzor nad izgradnjom trgovačkog centra Kaufland s pratećim sadržajem i trafostanicom – Umag

Sklopili smo ugovor o vršenju stručnog nadzora nad kompletnom izgradnjom trgovačkog centra Kaufland u Umagu veličine  objekta 4.384,07 m2 uključivo s radovima na okolišu i priključcima na parceli veličine 16.401,00 m2. Stručni tim nadzornih inženjera uključuje:

  • - stručni građevinski nadzor
  • - stručni strojarski nadzor
  • - stručni elektrotehnički nadzor

Predviđeni rok trajanja radova iznosi 134 kalendarska dana s rokom završetka 1.srpnja 2014.