PROJEKTI / Kružni tok Pula

Naziv projekta
Kružni tok Pula
Arhitektonski koncept
Dean Skira, Dino Krizmanić, Leonid Zuban
Arhitekti
Leonid Zuban, Dino Krizmanić
Dizajn svjetla
Dean Skira
Lokacija
Pula
Godina realizacije
2017.
Površina
15.000 m2
Konstrukcija
TGI Pula, Franko Grubišić
Investitor
Hrvatske vode