Klijenti

Uprava i samouprava
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Lučka uprava Pula, Lučka uprava Poreč
Istarska županija
Gradovi: Buje, Buzet, Dubrovnik, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rijeka, Umag, Vodnjan
Općine: Bale, Brtonigla, Fažana, Funtana, Gračišće, Kršan, Ližnjan, Medulin, Pićan, Raša, Vrsar, Marčana, Barban, Svetvinčenat, Pićan, Vižinada

Komunalna društva
Pula_Herculanea d.o.o., Usluga Poreč d.o.o., Albanež d.o.o., Istarski vodovod d.o.o., IVS d.o.o., Pragrande d.o.o., Vodovod Pula d.o.o.

Ostala društva
Hrvatske vode, Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Zračna luka Pula d.o.o., Javna ustanova Pula Sport d.o.o., Lučka uprava Pula, Lučka uprava Poreč

Ustanove
Opća bolnica Pula, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Vjerske zajednice
Riječka nadbiskupija

Trgovačka društva
Dom za starije i nemoćne “Alfredo Štiglić” Pula, Dom za starije i nemoćne osobe Novigrad, Istra cement nekretnine d.o.o., Kaufland Hrvatska d.d., Puntižela d.o.o., Tehnomont marina Veruda d.o.o., Croatia osiguranje d.d., Hilis d.o.o., Ilirija d.o.o., Riviera Poreč d.d., Arenaturist d.d., Plava Laguna d.d., Laguna Novigrad d.d., STAMBENI INŽENJERING d.o.o., KANY d.o.o., Pula Sport d.o.o., Navela d.o.o., Celes d.o.o., Uljanik brodogradilište d.d., Istarski domovi zdravlja, Institut IGH d.d., Skira d.o.o., Primum ing d.o.o.