Crkva Sv. Ane u Rijeci nominirana za prestižnu međunarodnu nagradu Piranesi Award 2017.

Nagrada se dodijeljuje u sklopu Piranskih dana arhitekture, međunarodne arhitektonske konferencije koja se od 1983. godine održava u Piranu u Sloveniji, evaluirajući trenutačne tendencije u arhitekturi.

https://vizkultura.hr/domaci-kandidati-za-piranesija
https://www.pida.si/nominations-2017