Programsko razvojne studije

Za potrebe Grada Buzeta izradili smo ekonomsko-financijsku studiju pod nazivom “Program razvoja poduzetničke zone Mala Huba 2, Buzet”.

Za investitora Hillis četiri d.o.o. izradili smo dokumentaciju pod nazivom “Inicijativa za Izmjenu i dopunu Prostornog plana Istarske županije i Prostornog plana uređenja Grada Labina.

Za investitora UO “Partner” izradili smo prijedlog za Izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Medulin pod nazivom “Prostorno programska osnova za područje TP Volme, Pomer”.